René Maltête (15).jpg

  René Maltête,1930-2000年,法國詩人與攝影師。16歲時開始接觸攝影,最初的夢想是成為導演,也許正因為這樣的理想,讓他作品總充滿著寓意性的存在,借用錯位的攝影技巧,將這些上世紀短暫的幽默,化作永恆的時刻。經典從來沒有時間限制,時至今日端看這些作品依舊讓人會心一笑。

René Maltête (26).jpg

René Maltête (27).jpg

René Maltête (6).jpg

René Maltête (9).jpg

René Maltête (11).jpg

René Maltête (4).jpg

René Maltête (5).jpg

René Maltête (1).jpg

René Maltête (3).jpg

René Maltête (7).jpg

René Maltête (8).jpg  

René Maltête (10).jpg

René Maltête (12).jpg

René Maltête (13).jpg

René Maltête (14).jpg

René Maltête (15).jpg

René Maltête (16).jpg

René Maltête (17).jpg

René Maltête (18).jpg

René Maltête (19).jpg

René Maltête (20).jpg

René Maltête (21).jpg

René Maltête (22).jpg

René Maltête (23).jpg

René Maltête (24).jpg

René Maltête (25).jpg 

René Maltête (28).jpg

René Maltête (29).jpg

René Maltête (2).jpg

René Maltête:http://rene.maltete.com/

 

[ via ]


    全站熱搜

    小牙籤 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()