benzank.jpg

  Ben Zank,美國攝影師,超現實的創作就像是在呈現青春無與倫比的勇氣。很多時候我們都在尋找存在的意義,彷彿就像是缺了角的拼圖,少了一塊人生顯得不美麗,甚至想藉由旅行找回自己,結果走得越遠,離不開的依然是心房裡的那道秘密。

benzank1.jpg

benzank2.jpg

benzank3.jpg

benzank4.jpg

benzank5.jpg

benzank6.jpg

 

Ben Zank:http://benzank.tumblr.com/

 

[ via ]


    全站熱搜

    小牙籤 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()