Clet Abraham (1)

  是不是對於路上那一成不變的道路號誌感到單調?沒有關係,現年46歲來自法國的藝術家 Clet Abraham 絕對能夠給您一個全新的視覺享受,讓道路號誌不在只是道路號誌,而是搖身一變成為別具幽默的個性符號。

Clet Abraham (2)

△(1)

Clet Abraham (3)

△(2)

Clet Abraham (4)

△(3)

Clet Abraham (5)

△(4)

Clet Abraham (6)

△(5)

Clet Abraham (7)

△(6)

Clet Abraham (8)

△(7)

Clet Abraham (9)

△(8)

Clet Abraham (10)

△(9)

Clet Abraham (11)

△(10)

Clet Abraham (12)

△(11)

--

Clet Abraham 官方網站 → 請點我

 

[ via ]


    全站熱搜

    小牙籤 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()